Ottawa Tamil Seniors Association

90 Stoneway Dr
Ottawa, Ontario K2G 6P2 Canada